Terménybetakarítási hálaadás

2023. október 1-jén a vasárnapi szentmisék keretében tartjuk ezévi terményáldási ünnepségünket, hálát adva Istennek mindazokért a földi javakért, melyeket nekünk ajándékozott. 

Aki felajánlaná terményeit az oltár díszítéséhez, péntek estig juttassa el a sekrestyésekhez. Aki pedig szeretné megáldatni zöldségeit, gyümölcseit vasárnap egy kis kosárkában helyezze a terményoltár elé.