Balogh László
Plébános

2014-ben szentel pappá a Váci Székesegyházban. Egy nógrádi kis faluból, Rimócról származom. Pappá szentelésem jelmondatául a "Ne félj, csak higgy!" szentírási mondatot választottam, mely merőben meghatározza papi szolgálatom egészét. 

Filozófiai és teológiai tanulmányaimat Heiligenkreuzban végeztem, majd azt követően mentálhigiénés lelkigondozói, mediátori és család- és házasság-lelkigondozói területeken szereztem ismereteket. A Váci Egyházmegyében hitoktatási referensként valamint az animátori képzés felelőseként teljesítek szolgálatot. 

A börzsönyaljai egyházköségek lelkipásztoraként 2023. augusztusától töltöm be szolgálatomat.