Pápai áldások átadása

2022-ben alapítványaink, sekrestyéseink, gondnokok kaptak megtisztel elismerést. Pápai áldást kértünk eddigi és további munkájukra. 

Vasárnapi szentmiséink keretében megköszöntük sok ember és szervezet önzetlen munkáját. Az alábbiakban olvashattok róluk:Nógrádon Varga Jánosné Marika és Piroska János; berkenyei egyházközségünkből Gill Nusi néni és a Szent Kereszt Alapítvány, Diósjenőn pedig Králikné Krausz Márta, Szarvas Józsefné, Rózsa Béláné Marika és Kovács Sándor munkája került elismerésre.Diósjenő: Ideje megköszönnünk négy kiemelkedő, mégis a háttérben meghúzódó ember munkáját. Ezt nem mindennapi módon szerettük volna megtenni.


Szarvas Józsefné a Mindenszentek Alapítvány nevével forrt össze a hosszú évek során. Olyan papírmunkákat, utánajárásokat és folyamatos friss tudást igényel az alapítványok kezelése, fenntartása, ami kívülről nem látszik. Sokan úgy gondolják, hogy egy ilyen szervezet csak úgy él, és termeli a pénzt, amit jó elkölteni. Márti munkája nélkül nem lenne alapítvány, szűkösebb időben nem lennének saját forrásból finanszírozott javítgatások, felújítások. Becsüljük és köszönjük meg a szeretetüket, idejüket, fáradozásaikat, minden tollvonásukat!


Králik Józsefné bár az alapítványban is munkálkodik, mégis először a karitászcsoporthoz kötnénk gondolatban. Márti kezei alatt nem csak a felújítások, pályázatok futottak, de mindig ott van mindenhol, ahová munkára hívjuk az embereket. A templom és az udvartakarításokon pont olyan lelkesedéssel vesz részt, mint az úrnapi sátorépítésben vagy a lelki-nap szervezésében.Márti egy olyan személyiség, aki nem mellébeszél, hanem beleáll és csinálja. Kívánjuk, hogy rengeteg projektbe tudjuk belehívni! Legyen legalább annyi lelkesedése és ötlete, mint amennyivel az eddigi évek során gyarapította egyházközségünket! Köszönjük Márti!


Rózsa Béláné Marika sok éve vasárnaponként a sekrestyében tevékenykedő munkatársunk. Szabad hétköznapjait is szeretettel és alázattal tölti templomunkban. Mert minden, amit magatok körül érzékelhettek, az ő műve. Az, hogy le van törölgetve a pad, a szentek alatt tiszta, élére vasalt terítő van a lehető legnagyobb precizitással feltéve, mind mind Marikának és családjának köszönhető. Ő az, aki egyszer beleszeretett ebbe a légkörbe, és nem tudja elnézni, hogy nincs gazdája. Soha nem vár érte köszönetet, és ez benne a legnagyobb tisztaság!

Kovács Sándor a negyedik legfőbb segítségünk, akinek a mai alkalommal szeretnénk megköszönni emberségét. Hálásak vagyunk a valóban nagybetűs emberért! Velünk és értünk dolgozik. Soha nem sajnálja semmijét, amit oda tud adni, sem az idejét, amit rá tud szánni a segítséget kérő testvéreire. Ritkán találkozhatunk önzetlen emberrel, de most jól nézzétek meg, hiszen itt áll előttetek!Mindannyiuk munkájára adta áldását Ferenc pápa. Maradjatok ezen az úton.Köszönjük, hogy számíthatunk rátok!


Nógrád: A Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány immár 20 éve folyamatosan tevékenykedik.

Piroska János a kuratórium elnöke. 2002-ben a Nógrádi Római Katolikus Egyházközség iránti elkötelezettségéből fakadóan kezdeményezte a Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány létrehozását. Az Alapítvány az akkori egyházközségi képviselő testületet alkotó 12 fő alapító tag anyagi hozzájárulásával jött létre. Az 1757-ben megépült templom felszentelésének 250. évfordulójára, 2007. évre tervezettmegünneplése miatt kezdődtek a felújítási munkálatok. A kuratórium elnöke, önkéntesen irányítja az alapítvány munkáját. Fő tevékenysége a templom teljes körű felújításával és az apartman ház kialakításával kapcsolatos feladatok koordinálása, engedélyek beszerzése, hivatalokkal való kapcsolattartás, a munkák szervezése, pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés.

Varga Jánosné Marika kuratórium tag.A 2002-es megalakulása óta részt vesz az Alapítvány munkájában. Önkéntesként, végzi az alapítvány könyvelését, adminisztrációs feladatait, gazdasági ügyek intézését, valamint a pályázatokkal kapcsolatos teendőket.Tekintsük át dióhéjban, hogy mire is terjedtek ki a felújítási munkálatok az elmúlt 20 évben: Visszakapta eredeti szépségét a főoltárkép és a körülötte lévő retabló (épített, festett keret). Megújult a főoltár alépítménye és fából készült felépítménye is, továbbá a két mellékoltár. Kialakításra került az oltár körüli liturgikus tér, megtörtént a teljes kőburkolatot cseréje, a keresztelőkút kőből készült talapzati része is felújításra került, a burkolati rész pedig új aranyozást kapott. Megújultak a kőlépcsők és a kőből készült ajtókeretek, a főbejáratlépcsőnél korlát került felszerelésre. Megújult az elektromos hálózat, a padfűtés, a hangosítás, írásvetítő került beszerzésre,felújításra került az orgona.A templom berendezési tárgyai, a szobrok, a posztamensek és a Keresztút képei is megszépültek. A szószék restaurálása is megtörtént.Több évtized után ismét kifestésre került a templombelső az 1914-es állapot szerinti mintázattal. Megújultak a mennyezeti freskók, új szimbólumok kerültek a boltívre, a magyar Szent Korona, a Kossuth-címer, valamint gazdagabb lett a díszítő festés is.A felújított templombelső megáldására 2011. július 31-én ünnepi szentmise keretében került sor. A templom külső felújításához tartozott a homlokzat és a templomhajó festése, az ereszcsatorna cseréje, a templom ablakok szigetelése, a toronysisak felújítása, a toronyóra és a toronyvilágítás javítása. A nyílászárók cseréje, felújítása, a csapadékvíz megfelelő elvezetése is elvégzésre került. A kórusra vezető lépcsők új faborítást kaptak.Sor került a Jó Pásztor Apartman Ház kialakítására és berendezésére és üzemeltetésére. A munkálatok anyagi fedezetét a hívek adományaiból, az egyházközségtől kapott mindenhónap utolsó vasárnapi perselyadományokból, pályázati és egyházmegyei támogatásból,valamint az adó 1%-os felajánlásokból biztosították.Ezúton köszönjük az áldozatos munkájukat.


Berkenye:

Egy közösségért dolgozni nem mindig hálás feladat. Sok munkát, odafigyelést, precizitást igényel, és sok esetben elmarad az elismerés, a köszönet. Természetesnek vesszük. Van nekünk egy alapítványunk, mellyel szorosan együttműködve már sok célt sikerült megvalósítanunk, és bízunk benne, hogy ez a jövőben is folytatódni fog.Köszönjük a közösségért végzett áldozatos munkátokat. Egyházközségünk, a hívek nevében fogadjátok sok szeretettel ezt a Pápai áldást. További munkátokhoz pedig jó egészséget kívánunk!

Gill Józsefné Nusi néninek

Kedves Nusi néni!Egyben biztos vagyok. Ha a faluban bárkit megkérdezünk, hogy ismeri-e a Nusi nénit, biztos, hogy egyöntetű igen választ kapunk. Kíváncsiságod, érdeklődésed, nyitott személyiséged, humorod garancia.A hagyományok ápolása mindig kiemelten fontos volt számodra. Könyved megírásakor láthattuk, hogy szabadidőt, fáradtságot nem kímélve anyagot gyűjtesz, írsz. A Vérszilva Fesztiválon mi berkenyeiek is tátott szájjal hallgattuk a kiállított, népviseletbe öltöztetett babák mellett a történeteidet, melyeket csillogó szemmel osztottál meg velünk. Te valóban egy igazi közösségi ember vagy, aki a múlt tisztelete mellett képes az új befogadására.Egyházközségünk, a hívek nevében, a jövőnkbe vetett hit, valamint a hagyományok ápolásában vállalt szerepvállalásod jegyében fogadd szeretettel ezt a Pápai áldást.Isten Éltessen! Szívből Gratulálunk!